Filary sukcesu


  • wszystko zostało już wymyślone
  • stanowienie konkretnego celu na konkretny czas
  • system pracy i regularność
  • samokształcenie
  • regularny kontakt z aktywnym sponsorem
  • regularny kontakt z firmą
Pilíře úspěchu img