Rada naukowa ESSENS składa się z wiodących czeskich ekspertów, technologów i naukowców w dziedzinie biotechnologii, farmakologii i przemysłu spożywczego. We współpracy z podmiotami akademickimi współpracują przy różnych badaniach klinicznych i aktywnie angażują się w badania i rozwój. Studiując wiedzę zdobytą podczas własnych lub globalnych programów badawczych, wspólnie projektują i rozwijają produkty ESSENS, których wydajność i jakość jest wielokrotnie wyższa niż podobnych produktów na rynku.

RNDr. Eliška Čechová, Ph.D


Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, kierunek chemia analityczna i środowiskowa. Po obronieniu doktoratu pracowała na uczelni. Doświadczenie zdobywała również na stażach zagranicznych w Niemczech i Austrii. Jej badania dotyczyły substancji toksycznych w środowisku naturalnym oraz mleka matki i jego wpływu na zdrowie. Po opuszczeniu sektora naukowego zajmuje się tworzeniem nowych suplementów diety i kosmetyków, gdzie wykorzystuje zdobyte doświadczenia zwłaszcza przy wyborze składników produktów wysokiej jakości. Wyniki swojej pracy publikuje w indeksowanych czasopismach i we wzorach użytkowych.

RNDr. Petr Ryšávka


Studia genetyki i biologii molekularnej na Uniwersytecie Masaryka w Brnie stały się jego miłością przez całe życie. Po tym, co zajmował się produkcją i opracowywaniem szczepionek bakteryjnych lub wykorzystaniem mikrobiologicznych lizatów do wspierania układu odpornościowego odkrył unikalne probiotyki biofilmu, które opatentował. Umiłowanie labolatoriów i mikroskopów zostało potwierdzone sukcesem i udało się mu nawiązać ścisłą współpracę z wieloma wiodącymi miejscami pracy na uniwersytetach i rozpocząć aktywne uczestnictwo w międzynarodowych badaniach klinicznych. Jako uznany ekspert jest częstym gościem na kongresach farmaceutycznych i medycznych, gdzie wykłada wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie ludzi.

PharmDr. Milan Krajíček


Nie każdy ma szczęście, aby jego praca stała się hobby. Z pewnością ale tak jest w przypadku Milana Krajíčka. Ukończył farmację na Uniwersytecie Karola w Hradcu Králové, gdzie rozpoczął karierę naukową od studenckich działań zawodowych. Już na Wydziale Technologii Farmaceutycznej specjalizował się w dziedzinie technologii form farmaceutycznych i nadal zajmuje się tym zagadnieniem. Podawanie pacjentom nowych i obiecujących substancji nie jest możliwe bez badań klinicznych, dlatego współpracuje z kilkoma instytucjami czeskimi i zagranicznymi. Publikuje również swoje odkrycia w międzynarodowych czasopismach naukowych i bierze udział w kongresach farmaceutycznych i medycznych.

Ing. Jiří Štěpánek


Branża Zautomatyzowane systemy sterowania procesami technologicznymi w inżynierii mechanicznej na Politechnice - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie z góry określiła go jako technika inżyniera. Po jego stronie było szczęście i zbieg okoliczności, gdy po wojsku objął stanowisko technologa w ówczesnym biznesie spożywczym. Tutaj została wykorzystana jego doskonała znajomość technologii tego procesu, skomplikowanych receptur i ciągły głód edukacji pogłębione podczas profesjonalnych zagranicznych seminariów i staży. Obecnie jego praca łączy biznes, rozwój, a przede wszystkim ukochaną branżę - technologię produkcji.

Ing. Anna Kołorzová


Po ukończeniu Instytutu Technologii Chemicznej w Pradze, Wydziału Technologii Żywności i Biochemicznej, specjalizującego się w technologii mleczarskiej i tłuszczowej, dołączyła do korporacji mleczarskiej, gdzie próbowała wielu stanowisk zawodowych, ale dzięki entuzjazmowi i umiejętnościom menedżerskim stała się menedżerem. Z własnego doświadczenia, że najlepsze rzeczy na Ziemi zostały wymyślone przez samą naturę, stało się to jej mottem, a dzięki tej podstawowej idei opuściła funkcjonujące społeczeństwo i wyruszyła za nowymi doświadczeniami. Rozwój i technologia przetwarzania siary bydlęcej stały się zatem jej podstawową działalnością i głównym filarem działalności.